Izobrazba:

1986-1994 diploma: angleški jezik, filozofija
2002-2011 doktorat: slovenistika
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitev:

1991-1995 knjižna zbirka KRT, urednik
1994-2004 DZS, d.d., urednik slovarjev
2005-2007 Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, raziskovalec
2006-2008 Oddelek za prevajalstvo, FF UL, učitelj
2008-2013 Amebis, d.o.o., Kamnik, raziskovalec
2013
maj-dec
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani,
raziskovalec
2007- Institut Jožef Stefan, raziskovalec

Soustanovitelj:

Članstvo:

Drugo: