zbirke, računalniški programi


2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

 • 2014
  POPIČ, Damjan (vodja projekta, avtor), GORJANC, Vojko, KREK, Simon, KOSEM, Iztok, DOBROVOLJC, Helena, ROMIH, Miro, MARKO, Dafne, DAVIDOVIČ, Ana Maria, KOŽAR, Melanija, OSRAJNIK, Eneja. Lektor : podatkovna baza. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2014].
  [COBISS.SI-ID 54193762]
 • 2013
  ARHAR HOLDT, Špela, ČERV, Gaja, GANTAR, Polona, KOSEM, Iztok, KOSEM, Karmen, KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, KREK, Simon, MOŽE, Sara, ROZMAN, Tadeja, SOBOČAN, Ana Marija, STRITAR, Mojca, ZWITTER VITEZ, Ana. Pedagoški slovnični portal. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2013].
  [COBISS.SI-ID 35714349]

 • 2012
  LOGAR, Nataša, KREK, Simon, ERJAVEC, Tomaž, GRČAR, Miha, HOLOZAN, Peter, ŠUSTER, Simon. GIGAFIDA. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2012]
  [COBISS.SI-ID 32049757]

  ZWITTER VITEZ, Ana, ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ, Jana, KREK, Simon, STABEJ, Marko, ERJAVEC, Tomaž. Gos. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2012].
  [COBISS.SI-ID 31976797]

  LOGAR, Nataša, ERJAVEC, Tomaž, KREK, Simon, GRČAR, Miha, HOLOZAN, Peter. Kaj sta korpusa ccGigafida in cc Kres? : proste zbirke. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012.
  [COBISS.SI-ID 32050269]

  LOGAR, Nataša, KREK, Simon, ERJAVEC, Tomaž, GRČAR, Miha, HOLOZAN, Peter. KRES. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2012].
  [COBISS.SI-ID 32050013]

  GANTAR, Polona, KREK, Simon, KOSEM, Iztok, ŠORLI, Mojca, GRABNAR, Katja, POBIRK, Olga, ZARANŠEK, Petra, DRSTVENŠEK, Nina. Leksikalna baza za slovenščino. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2012].
  [COBISS.SI-ID 35540781]

  ROZMAN, Tadeja, STRITAR, Mojca, KOSEM, Iztok, KREK, Simon, KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, ARHAR HOLDT, Špela, STABEJ, Marko. Šolar. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2012].
  [COBISS.SI-ID 31976541]
 • 2011
  ERJAVEC, Tomaž, KREK, Simon, FIŠER, Darja, LEDINEK, Nina. Projekt JOS : jezikoslovno označevanje slovenskega jezika = Project JOS : linguistic annotation of Slovene. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Odsek za tehnologije znanja, 2011.
  [COBISS.SI-ID 24501031]

2.21 Programska oprema

 • 2013
  GRČAR, Miha, JURŠIČ, Matjaž, RUPNIK, Jan, KREK, Simon, DOBROVOLJC, Kaja. Obeliks : statistični oblikoskladenjski označevalnik za slovenski jezik. Kamnik: Amebis d.o.o., 2013.
  [COBISS.SI-ID 26722087]

  GRČAR, Miha, JURŠIČ, Matjaž, RUPNIK, Jan, KREK, Simon, DOBROVOLJC, Kaja. Statistični skladenjski razčlenjevalnik za slovenski jezik. Kamnik: Amebis d.o.o., 2013.
  [COBISS.SI-ID 26722343]
 • 2012
  REJC, Rok, RIGAČ, Simon, ARHAR HOLDT, Špela, KOSEM, Iztok, KREK, Simon, GANTAR, Polona. GIGAFIDA. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2012].
  [COBISS.SI-ID 35715629]

  VERDONIK, Darinka, ZWITTER VITEZ, Ana, REJC, Rok, RIGAČ, Simon, ARHAR HOLDT, Špela, KOSEM, Iztok, KREK, Simon. Gos. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2012].
  [COBISS.SI-ID 35715373]

  REJC, Rok, RIGAČ, Simon, ARHAR HOLDT, Špela, KOSEM, Iztok, KREK, Simon, GANTAR, Polona. KRES. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2012].
  [COBISS.SI-ID 35715885]