konferenčni prispevki


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 • 2013
  KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona, KREK, Simon. Automation of lexicographic work: an opportunity for both lexicographers and crowd-sourcing. V: KOSEM, Iztok (ur.), et al. Electronic lexicography in the 21st century : thinking outside the paper : proceedings of eLex 2013 Conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2013, str. 32-48.
  [COBISS.SI-ID 36228653]

  KREK, Simon, DOBROVOLJC, Helena, DOBROVOLJC, Kaja, POPIČ, Damjan. Online style guide for Slovene as a language resources hub. V: KOSEM, Iztok (ur.), et al. Electronic lexicography in the 21st century : thinking outside the paper : proceedings of eLex 2013 Conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2013, str. 379-391.
  [COBISS.SI-ID 53116258]
 • 2012
  FIŠER, Darja, GANTAR, Polona, KREK, Simon. Using explicitly and implicitly encoded semantic relations to map Slovene wordnet and Slovene lexical database. V: 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, 21-27 May 2012, Istanbul, Turkey. LREC 2012 : proceedings. Istanbul: ELRA, 2012, str. 77-84.
  [COBISS.SI-ID 34530093]

  KREK, Simon. Spletni portal Slogovni priročnik. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 23). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012, str. 225-231.
  [COBISS.SI-ID 26720295]

  DOBROVOLJC, Kaja, KREK, Simon, RUPNIK, Jan. Skladenjski razčlenjevalnik za slovenščino = Dependency parser for Slovene. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012, str. 42-47.
  [COBISS.SI-ID 26394151]

  GRČAR, Miha, KREK, Simon, DOBROVOLJC, Kaja. Obeliks : statistični oblikoskladenjski označevalnik in lematizator za slovenski jezik = Obeliks : statistical morphosyntactic tagger and lemmatizer for Slovene. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012, str. 89-94.
  [COBISS.SI-ID 26418983]

  KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona, KREK, Simon. Avtomatsko luščenje leksikalnih podatkov iz korpusa. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012, str. 117-122.
  [COBISS.SI-ID 34731309]

  ROMIH, Miro, KREK, Simon. Termania - prosto dostopni spletni slovarski portal = Termania - freely available online lexical portal. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012, str. 163-166.
  [COBISS.SI-ID 26419239]

  ŠTAJNER, Tadej, ERJAVEC, Tomaž, KREK, Simon. Razpoznavanje imenskih entitet v slovenskem jeziku. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012, str. 191-196.
  [COBISS.SI-ID 26269735]
 • 2011
  GANTAR, Polona, KREK, Simon. Slovene lexical database. V: MAJCHRÁKOVÁ, Daniela (ur.), GARABÍK, Radovan (ur.). Natural language processing, multilinguality : sixth international conference, Modra, Slovakia, 20-21 October 2011 : proceedings. [Brno]: Tribun EU, 2011, str. 72-80.
  [COBISS.SI-ID 33264429]
 • 2010
  ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, KREK, Simon, LEDINEK, Nina. Jezikovni viri projekta JOS = The language resources of the JOS project. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 42-48.
  [COBISS.SI-ID 24500263]

  VERDONIK, Darinka, ZWITTER VITEZ, Ana, ROMIH, Miro, KREK, Simon. Konkordančnik za govorni korpus GOS = Concordancer for the speech corpus GOS. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 12-15.
  [COBISS.SI-ID 14520854]

  ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, KREK, Simon, LEDINEK, Nina. The JOS linguistically tagged corpus of Slovene. V: LREC 2010, 7th International Conference on Language Resources and Evaluations, 19-21 May 2010, Valletta, Malta. Proceedings. [S. l.: s. n.], 2010, str. 1806-1809.
  [COBISS.SI-ID 14520854]
 • 2009
  KREK, Simon, ERJAVEC, Tomaž. Standardised encoding of morphological lexica for Slavic languages. V: SHYROKOV, Volodymyr Anatoliiovych (ur.), DIMITROVA, Ludmila (ur.). MONDILEX Second Open Workshop, Kyiv, Ukraine, 2-4 February, 2009. Organization and development of digital lexical resources : proceedings. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrainian Lingua-Information Fund, 2009, str. 24-29.
  [COBISS.SI-ID 23001639]

  ZWITTER VITEZ, Ana, ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ, Jana, STABEJ, Marko, KREK, Simon. Načela transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem govornem korpusu slovenščine. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 437-442.
  [COBISS.SI-ID 43881570]

  ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ, Jana, STABEJ, Marko, KREK, Simon, ZWITTER VITEZ, Ana. Kaj in zakaj v referenčni govorni korpus slovenščine.. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 423-428.
  [COBISS.SI-ID 40953954]

  GANTAR, Polona, KREK, Simon. Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati, pojasniti, razložiti?. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 151-159.
  [COBISS.SI-ID 30665005]
 • 2008
  ERJAVEC, Tomaž, KREK, Simon. Oblikoskladenjske specifikacije in označeni korpusi JOS. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2008, str. 49-53.
  [COBISS.SI-ID 22123559]

  GORJANC, Vojko, KREK, Simon, VINTAR, Špela. Slovene terminology web portal. V: Proceedings of the XIII EURALEX international congress (Barcelona, 15-19 July 2008). [Barcelona: Documenta universitaria, 2008], str. 971-978.
  [COBISS.SI-ID 37643874]

  KREK, Simon, ŠORLI, Mojca, KOCJANČIČ, Polonca. The funny mirror of language : the process of reversing the English-Slovenian dictionary to build the framework for compiling the new Slovenian-English dictionary. V: Proceedings of the XIII EURALEX international congress (Barcelona, 15-19 July 2008). [Barcelona: Documenta universitaria, 2008], str. 535-542.
  [COBISS.SI-ID 5340057]

  KREK, Simon, GORJANC, Vojko, ARHAR HOLDT, Špela. Slovene Terminology Web Portal and the TBX-Compatible Simplified DTD/schema. V: 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakech, Morocco, May 26 - June 1, 2008. LREC 2008 : proceedings. Marrakech : ELRA, 2008, 5 str.
  [COBISS.SI-ID 37644898]

  ERJAVEC, Tomaž, KREK, Simon. The JOS morphosyntactically tagged corpus of Slovene. V: 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakech, Morocco, May 26 - June 1, 2008. LREC 2008 : proceedings. Marrakech : ELRA, 2008, 5 str.
  [COBISS.SI-ID 21930023]
 • 2007
  ARHAR HOLDT, Špela, GORJANC, Vojko, KREK, Simon. FidaPLUS corpus of Slovenian : the new generation of the Slovenian reference corpus: its design and tools. V: DAVIES, Matthew (ur.). Proceedings of the Corpus Linguistics Conference, CL2007, University of Birmingham, UK, 27-30 July 2007 : Elektronski vir. Birmingham, 2007, [12 str.].
  [COBISS.SI-ID 36284258]
 • 2006
  KREK, Simon, KILGARRIFF, Adam. Slovene word sketches. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije: zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 10. oktober 2006. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2006, str. 62-67.
  [COBISS.SI-ID 21165863]

  ŠORLI, Mojca, GRABNAR, Katja, KREK, Simon, KOŠIR, Tomato. Oxford-DZS comprehensive English-Slovenian dictionary. V: CORINO, Elisa (ur.), MARELLO, Carla (ur.), ONESTI, Cristina (ur.). Atti del XII congresso internazionale di lessicografia : proceedings XII EURALEX international congress, Torino, Italia September 6th-9th, 2006. Torino: Edizioni dell`Orso: Universita di Torino: Academia della Crusca, 2006, str. 631-637.
  [COBISS.SI-ID 21165607]

  KOCJANČIČ, Polonca, KREK, Simon, CLIMENT, Philippe. Bilingual dictionaries and IDM DPS : the development of a corpus-driven Slovenian-English pocket dictionary and its implementation in the IDM dictionary publishing system. V: CORINO, Elisa (ur.), MARELLO, Carla (ur.), ONESTI, Cristina (ur.). Atti del XII congresso internazionale di lessicografia : proceedings XII EURALEX international congress, Torino, Italia September 6th-9th, 2006. Torino: Edizioni dell`Orso: Universita di Torino: Academia della Crusca, 2006, str. 431-438, ilustr.
  [COBISS.SI-ID 26367581]
 • 2005
  KREK, Simon, KOCJANČIČ, Polonca. Slovarski blagoslov. V: STABEJ, Marko (ur.). Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. V Ljubljani: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005, str. 139-152.
  [COBISS.SI-ID 30155362]
 • 2001
  GORJANC, Vojko, KREK, Simon. A corpus-based dictionary database as the source for compiling Slovene-X dictionaries. V: 6th Conference on Computational Lexicography and Corpus Research "Computational Lexicography and New EU Languages", Birmingham, 28 June-1 July, 2001. COMPLEX 2001. Birmingham: Centre for Corpus Linguistics, Department of English, University of Birmingham, 2001, str. 41-47.
  [COBISS.SI-ID 16206434]