prevajanje


strokovna literatura

  • KUHN, Thomas S. Struktura znanstvenih revolucij, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 1998.

  • FOUCAULT, Michel. Vednost - oblast - subjekt, (Knjižna zbirka Krt, 58). Ljubljana: Krt, 1991.

  • JAY, Martin. Adorno, (Knjižna zbirka Krt, 72). 1. izd. Ljubljana: Knjižnica revolucionarne teorije, 1991.

  • COWIE, Elizabeth. Ženska kot znak. Problemi (Ljubl.), 1988, 26, št. 3, str. 9-15.

  • GORZ, André. Socializem jutrišnjega dne. Čas. krit. znan., 1987, št. 103/104, str. 124-132.

leposlovje

  • CRICHTON, Michael. Jurski park. Ljubljana: DZS, 1993.