monografije


2.01 Znanstvena monografija

2.08 Doktorska disertacija

  • 2010
    KREK, Simon. Pridobivanje jezikovnih podatkov iz besedilnih korpusov za namen izdelave enojezičnih slovarjev in slovnic : doktorska disertacija. Ljubljana, 2010. 415 str.
    [COBISS.SI-ID 46510946]

2.13 Elaborat, predštudija, študija