Večji projekti (vodja / koordinator):

2008-2013 Sporazumevanje v slovenskem jeziku, koordinator
financer: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
konzorcij: Amebis, Univerza v Ljubljani, Institut "Jožef Stefan", ZRC SAZU, Trojina
2005-2006 Korpus FidaPLUS, koordinator
financer: Agencija za raziskovanje RS, Amebis, DZS d.d.
konzorcij: Amebis, DZS d.d., Institut "Jožef Stefan", FF/FDV Univerza v Ljubljani
1996-2000 Korpus FIDA, koordinator
financer: Amebis, DZS d.d.
konzorcij: Amebis, DZS d.d., Institut "Jožef Stefan", Filozofska fakulteta UL
1995-2006 Veliki angleško-slovenski slovar Oxford-DZS, glavni urednik
financer: DZS d.d.

Evropski projekti - FP7 (raziskovalec):

2012-2014 XLike - STREP: Cross Lingual Knowledge Extraction
2010-2013 META-NET - Network of Excellence: Technologies for the Multilingual European Information Society

Evropski projekti - COST (slovenski član upravnega odbora):

2013-2017 ENeL - European Network of e-Lexicography
2013-2017 PARSEME - Parsing and multi-word expressions

Projekti ARRS (raziskovalec):

2011-2013 Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij
SICRIS: L6-4193, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
2007-2009 Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode in viri
SICRIS: J2-9180, Institut Jožef Stefan
2007-2009 Slovenski terminološki portal
SICRIS: L6-9778, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2004-2006 Oblikovanje slovenskega korpusnega omrežja
SICRIS: V6-0121, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2004-2006 Zasnova na korpusu temelječih slovarskih in slovničnih opisov slovenskega jezika
SICRIS: V6-0122, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2003-2006 Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje
SICRIS: V5-0831, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Projekti ARRS (sodelavec):

2008-2009 Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja
SICRIS: V5-0434, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
2003-2005 Jezikovni viri za slovenščino
SICRIS: L6-5409, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Programski odbori:

2014 Euralex 2014
2013 Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper
2012 Euralex 2012
2012 Language Technologies, Information Society - IS 2012
2011 Electronic lexicography in the 21st century
2010 Jezikovne tehnologije, Informacijska družba - IS 2010
2009 Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Simpozij Obdobja