Aplikativni jezikoslovni projekti ISJFR od 2003-2014

Št. Trajanje Naslov Vodja
L6-5405 1.1.2003 — 31.12.2005 Leksikografske in leksikološke raziskave slovenskega jezika z uporabo digitalnih jezikovnih virov dr. Varja Cvetko-Orešnik
L6-9241 1.1.2007 — 31.12.2009 Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri) dr. Andreja Žele
L6-9052 1.7.2007 — 30.6.2010 Leksika in potek izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem dr. Matej Šekli
L6-9529 1.7.2007 — 30.6.2010 Besedje iz pomenskega polja 'človek' v slovenskih narečjih — geolingvistična predstavitev dr. Jožica Škofic
L6-0166 1.2.2008 — 30.1.2011 Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici dr. Helena Dobrovoljc
L6-0075 1.2.2008 — 30.1.2011 Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri dr. Andreja Žele
L6-4045 1.7.2011 — 30.6.2014 Teoretični in praktični vidiki terminologije in terminografije v povezavi s spletnimi terminološkimi viri dr. Andreja Žele