Aplikativni projekti s področja humanistike v letu 2013

L6-4038 ZRC SAZU Terasirane pokrajine v Sloveniji kot kulturna vrednota
L6-3643 ZRC SAZU (+ Uni-LJ, BF) Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom
L6-4042 ZRC SAZU (+ Uni-LJ, FF) Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev
L6-4045 ZRC SAZU Teoretični in praktični vidiki terminologije in terminografije v povezavi s spletnimi terminološkimi viri
L6-4048 ZRC SAZU Povečanje učinkovitosti in aplikativnosti preučevanja naravnih nesreč s sodobnimi metodami
L6-4157 ZRC SAZU Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje
L6-4264 ZRC SAZU Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.-19. stoletje)
L6-4315 ZRC SAZU Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor

L6-4193 Uni-LJ, FDV (+ Uni-LJ, FF + ZRC SAZU) Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij

L6-4217 Institut »Jožef Stefan« Raziskave novih metodologij za konserviranje & restavriranje baročnih slik na platnu